Właścicielem sklepu internetowego www.milwos.pl jest:

„Milwos” Barbara Pakuła

05-822 Milanówek

ul. Warszawska 19

tel/fax 22 755 81 66

e-mail: sklep@milwos.pl


Wstęp:


 1. Właścicielem sklepu internetowego na stronach www.milwos.pl jest: Milwos Barbara Pakuła, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez , ul. Warszawska 19, 05-822 Milanówek, NIP: 529-116-99-17, REGON: 140286315, dalej zwana Właścicielem.

 2. Sklep internetowy na stronach www.milwos.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową artykułów ogrodniczych oraz artykułów chemicznych. Wyłącznie asortyment dostępny w sklepie internetowym na stronach www.milwos.pl dostępny jest w sprzedaży wysyłkowej.

 3. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym na stronach www.milwos.pl.

 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień zawartych w regulaminie.

 5. Klientem sklepu internetowego na stronach www.milwos.pl może zostać każdy, kto ukończył 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych.

  Oferta:

 6. Wszystkie towary znajdujące się w sklepie są produktami ORYGINALNYMI.

 7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklep www.milwos.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu w chwili składania zamówienia.

 8. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności wycofywania produktów ze sprzedaży lub zmiany cen. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, niezwłocznie poinformujemy o tym Klienta, który złożył zamówienie. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

  Warunki sprzedaży i dostawy:

 9. Zamówienia może dokonać każdy, kto zarejestruje się na stronie www.milwos.pl podając swoje dane osobowe. Dane przetwarzane będą zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami).

 10. Zamówienia przyjmowane są przez Internet, za pomocą formularza znajdującego się na stronach www.milwos.pl bądź telefonicznie pod nr 22 755 81 66

 11. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia.

 12. Właściciel zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia Klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności.

 13. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny podano w złotówkach.

 14. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Państwa żądania otrzymania faktury poprzez wysłanie wiadomości e-mail danymi potrzebnymi do wystawienia faktury VAT W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny

 15. Anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest tylko przed wysłaniem towaru. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem telefonicznie pod numerem 0 22 755 81 66.

 16. Zamówienia złożone do godziny 11:00 realizowane są bieżącego dnia, zamówienia złożone po godzinie 11:00 realizowane są następnego dnia roboczego, w przypadku braku zamówionego artykułu klient zostanie poinformowany o najbliższym możliwym terminie dostawy.

 17. Zamówienia realizowane są od 11:30 do 18:00, inne godziny dostawy uzgadniane są indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny bądź e-mail.

 18. Właściciel organizuje transport towaru w promieniu 10 km od siedziby firmy

 19. Koszt dostawy przy zakupie towarów od 1 zł do 150 zł wynosi 15 zł, przy zakupie towarów powyżej 150 zł koszt dostawy wynosi 0 zł

 20. Transport towaru oraz koszt transportu na większe odległości niż zawarte w pkt. 18 będą ustalane indywidualnie

 21. Odbiór osobisty zamówienia możliwy jest w siedzibie firmy (05-822 Milanówek ul. Warszawska 19)

 22. Płatności za zakupiony towar można dokonać przy odbiorze bądź w siedzibie firmy przed wysyłką zamówienia.

 23. Inne sposoby zapłaty ustalane są indywidualnie

  Reklamacje i zwroty:

 24. Zwrot bez podania przyczyny.
  Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient, wciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) z towaru kupionego w naszym sklepie. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu (faktura lub paragon). Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towarów zapłaconej przez klienta, widniejącej na dokumencie sprzedaży (paragonie, fakturze VAT). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem), przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto bankowe. Koszt przesyłki do klienta (uwzględniony na dokumencie zakupu - paragonie, fakturze VAT) i koszt odesłania towaru przez klienta nie podlegają zwrotowi.

 25. Reklamacje.
  Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz formularz reklamacyjny. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pozbawiony wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

  Ochrona danych osobowych:

 26. Dane osobowe, o których mowa w pkt 8, zbierane są przez Właściciela w celu prowadzenia sprzedaży oraz działań marketingowych. Każdy użytkownik sklepu internetowego www.Milwos.pl przekazuje swoje dane dobrowolnie, jak również każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o ich usunięcie z bazy danych.

  Postanowienie końcowe:

 27. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie www.milwos.pl

 28. Klient sklepu na stronach www.milwos.pl jest zobligowany do zachowania w tajemnicy danych swojego konta (login, hasło dzięki którym osoby niepowołane mogłyby się dostać do konta. Jednocześnie jest odpowiedzialny za ewentualne skutki wszystkich czynności jakie zostały wykonane z użyciem przekazanych przez Klienta danych.

 29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawy sporne będzie rozpatrywał sąd właściwy ze względu na siedzibę Właściciela.

 30. Regulamin wchodzi w życie w dniu 9 sierpnia 2011 r.